Contributie

Lid worden bij Judo Ryu Ichidai Nijmegen doe je door een aanmeldformulier in te leveren die je gekregen hebt van de judotrainer/ledenadministratie en deze volledig in te vullen en weder ondertekend bij ons in te leveren.


PROEFLESSEN: Elk potentieel nieuw lid mag 2 proeflessen volgen en daarna beslissen of ze lid worden bij de vereniging. Hiervoor kun je jezelf digitaal aanmelden op deze site, of door langs te komen bij de training en de judoleraar aan te spreken. Het aspirant-lid mag dus 2x gratis meetrainen; alsdan dient het ingevulde aanmeldingsformulier ingeleverd te worden bij de trainer.
De trainer zorgt ervoor dat het formulier bij de ledenadministratie komt. De ledenadministratie zal een bevestiging van de inschrijving aan het nieuwe lid doen toekomen, bij voorkeur via de mail. Hierin wordt onder andere ook de hoogte van de te betalen contributie bevestigd.


AFMELDING: Indien je geen lid meer wilt blijven van de Judo Ryu Ichidai Nijmegen, moet je jezelf SCHRIFTELIJK afmelden bij de ledenadministratie per e-mail naar leden@judoryuichidai.com. Let op!!! Opzeggen via WhatsApp of sms wordt niet geaccepteerd! Een afmelding zal dan altijd bevestigd worden via de mail. Een lidmaatschap dat na de 1e dag van het nieuwe kwartaal (01 januari – 01 april – 01 juli – 01 oktober) wordt opgezegd, blijft doorlopen tot het einde van dat kwartaal. Afmelden met terugwerkende kracht is NIET mogelijk.


CONTRIBUTIE: Zoals u hieronder in het contributieoverzicht kunt terugvinden, vind er een contributieverhoging plaats bij het bereiken van de 12-, 15- en 18-jarige leeftijd. Deze verhogingen vinden automatisch plaats en worden NIET apart aan u kenbaar gemaakt. De verhoging gaat in per het kwartaal volgend op de verjaardag.

Tijdens speciale acties kunnen andere regels gelden. Deze worden bij de acties vermeld.BETAALWIJZE LESGELD: Lesgeld wordt betaald via automatische incasso en vooraf per kwartaal afgeschreven. Het Lesgeld vermeld is dan ook het bedrag wat per kwartaal wordt afgeschreven! Bij het starten van het lidmaatschap gedurende een kwartaal wordt er naar rato een bedrag geïncasseerd.
Omdat alle leden de mogelijkheid hebben om via automatische incasso te betalen, is door Judo Ryu Ichidai besloten indien NIET via automatische incasso betaald gaat worden, er bovenop de contributie een TOESLAG per lid ter grootte van € 7,50 per kwartaal moet worden betaald. Reden voor deze toeslag zijn de veel hogere (verwerkings-)kosten van handmatige betalingen.


GEZINSKORTING: Elke TWEEDE lid uit één en hetzelfde gezin (t/m 14 jaar), krijgt € 2,50 korting per kwartaal, ongeacht het aantal lessen dat wordt gevolgd.


INSCHRIJFGELD: Er is EENMALIG inschrijfgeld verschuldigd van € 17,50. Dit wordt met de eerste incasso ingehouden (dit gaat niet op voor eventueel op het moment geldende acties).


JUDOPAKKEN: Zijn bij ons verkrijgbaar tegen scherpe prijzen. Wij hebben judopakken op voorraad en kunnen deze pakken met een flinke korting aanschaffen. Wil je weten wat een judopak kost? Kijk dan hier voor de actuele prijzen. Dit gaat tevens op voor Adidas sportkleding zoals trainingspakken en of truien en T-shirts. Wij schaffen ze voor het hele gezin aan als u wilt. Vraag ons naar de mogelijkheden hierin.


JUDO CLINICS: Deze zijn maatwerk en alleen op aanvraag of aanbod overeen gekomen.


Techniek overwint kracht.

© Judo Ryu Ichidai Nijmegen 2018, op dit artikel rust copyright. All rights reserved.

Vraag 2 gratis proeflessen aan om kennis te maken met Judo Ryu Ichidai Nijmegen!
Judo Ryu Ichidai Nijmegen is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN) onder aansluitnummer: D6HZ75F.