Lidmaatschap

Lid worden bij Judo Ryu Ichidai Nijmegen
Iedereen mag bij Judo Ryu Ichidai Nijmegen vrijblijvend meedoen met een proef judoles. Na deze gratis proeflessen krijg je van de trainer een aanmeldformulier mee, deze vul je volledig in en lever je ondertekend in bij de judotrainer/ledenadministratie. De betaling van de contributie gaat per kwartaal via automatische incasso, zelf het geld overmaken kan ook maar hiervoor betaal je extra administratiekosten. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste incasso meegenomen in de betaling. Lees hier meer over de voorwaarden en contributie (lesgelden).

Stichting Leergeld Nijmegen
Ouders waarvoor het moeilijk is de contributie te betalen kunnen een beroep doen op Stichting leergeld. Stichting Leergeld Nijmegen steunt Nijmeegse schoolgaande kinderen tussen 4-18 jaar van ouders met lage inkomens omdat zij vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Informeer naar de mogelijkheden via de Stichting Leergeld Nijmegen. Kijk voor meer informatie of naar dit bericht of op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.
Contactgegevens van Stichting Leergeld: Stichting Leergeld Nijmegen, tel: 024-3237644, email: info@leergeldnijmegen.nl

Vraag hier je PROEFLESSEN aan bij Judo Ryu Ichidai Nijmegen. Als je vragen hebt neem dan CONTACT met ons.

Lidmaatschap JRIN opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal schriftelijk per e-mail bij de ledenadministratie leden@judoryuichidai.com. Let op!!! Opzeggen via WhatsApp of sms wordt niet geaccepteerd!
Een lidmaatschap dat na de 1e dag van het nieuwe kwartaal (01 januari – 01 april – 01 juli – 01 oktober) wordt opgezegd, blijft doorlopen tot het einde van dat kwartaal. Opzeggen met terugwerkende kracht is dus niet mogelijk. Judoka’s die opzeggen bij Judo Ryu Ichidai Nijmegen, zullen door ons afgemeld worden bij de Judo Bond Nederland.

Bevriezen lidmaatschap JRIN
Bij ernstige blessures of langdurige ziekte en in sommige andere bijzondere gevallen, is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen. Je blijft gewoon lid, maar de contributie wordt tijdelijk stopgezet.

Lid worden Judo Bond Nederland
Judo Ryu Ichidai Nijmegen is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN) onder aansluitnummer: D6HZ75F.

Alle leden van Judo Ryu Ichidai Nijmegen moeten lid worden van de JBN. Dit om o.a. aan judowedstrijden deel te kunnen nemen buiten JRIN. Of als je als judoka je zwarte band (1ste Dan), wilt gaan halen. Dan moet je zelfs minimaal 3 jaar lid zijn van de JBN en minstens één jaar bruine band (1e Kyu) in bezit hebben.
Als lid van de JBN ontvang je een paspoort waarin o.a. je graduaties worden bijgehouden. Verder heb je op vertoon van je paspoort vaak reductie of soms zelfs gratis toegang tot JBN evenementen.
De JBN heeft tevens een secundaire aansprakelijkheids-verzekering en de aanvullende ongevallenverzekering voor aangesloten leden.
Daarbij hebben alle JBN leden een persoonlijke MijnJBN profielpagina!

Aan- of afmelden bij de JBN gaat via ons. Wij melden dus de judoka van Judo Ryu Ichidai Nijmegen via Sportlink bij de JBN aan of af. Let wel op!!! Wanneer wij leden aanmelden, worden ze lid per de 1e van de volgende maand na aanmelding.

Ben je reeds lid van de JBN, maar staat op je ledenpas nog de naam van je oude judoschool vermeld. Dan kan je dit zelf aanpassen in de shop van de JBN, en je krijgt een nieuwe ledenpas. Vul hier dan je lidnummer, naam, en naam van de club in.

De contributie van de Judo Bond gaat buiten ons om en zal apart, naast ons eigen contributie, betaald dienen te worden aan de Judo Bond.

De tarieven en voorwaarden van de JBN kunt u op de website van de Judo Bond vinden.

Opzeggen lidmaatschap Judo Bond Nederland
Wij zorgen voor het opzeggen van het lidmaatschap bij de JBN. Dit dient door de judoka en of ouder wel op tijd te gebeuren. Leden die zich op de juiste wijze afmelden bij Judo Ryu Ichidai zullen door ons binnen 2 dagen afgemeld worden bij de JBN via sportlink.

Let wel op!!! Wanneer wij leden aanmelden, worden ze lid per de 1e van de volgende maand na aanmelding, het lidmaatschap dient dan ook opgezegd te zijn 6 weken voor de startdatum (zie datum op de JBN ledenpas).

Bijvoorbeeld; Een judoka stopt met judo, en is ooit lid geworden per 01-02, dan dient zijn lidmaatschap 6 weken voor 01-02 afgemeld te zijn (half december).

POSTADRES Ledenadministratie
Judo Ryu Ichidai Nijmegen | Sensei Cobus Iliadis
mobiel: 06 – 42 00 00 99
e-mail: leden@judoryuichidai.com
post: Broerweg 66 | 6522 JE | Nijmegen
bankrekening: NL26 INGB 0004 4096 57 t.n.v. Iliadis & Co B.V.
Judo Ryu Ichidai Nijmegen is een onderdeel van Iliadis & Co B.V.

Techniek overwint kracht.

© Judo Ryu Ichidai Nijmegen 2018, op dit artikel rust copyright. All rights reserved.

Vraag 2 gratis proeflessen aan om kennis te maken met Judo Ryu Ichidai Nijmegen!
Judo Ryu Ichidai Nijmegen is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN) onder aansluitnummer: D6HZ75F.