Herdenking bij het overlijden van de heer Jan van der Horst.

17-05-2009
Door Willem Visser

Op 10 mei jongstleden is de heer Jan van der Horst in Laren overleden. Enige tijd geleden heeft hij zijn appartement in Sittard verlaten voor een appartement in een zorgcentrum in Blaricum, dicht in de buurt van zijn dochters. De laatste weken van zijn leven heeft hij doorgebracht in een verpleegtehuis in Laren, omdat zijn slopende ziekte (osteoporose) hem bedlegerig maakte.

Op 13 mei is zijn lichaam, op zijn uitdrukkelijk verzoek, in zeer besloten kring gecremeerd.

Sensei Jan van der Horst is de laatste van de vroege judopioniers die ons nu heeft verlaten.

Hij is begonnen als boksinstructeur en instructeur ongewapend gevecht. Na een periode jiu jitsu beoefend te hebben kwam hij direct na de tweede wereldoorlog in contact met judo en hij volgde lessen bij de leraren Awazu, Deherdt en Bonnet Maury in Frankrijk en later bij sensei Ishiro Abe in Brussel. Met sensei Ishiro Abe, 10e dan, onderhield hij een zeer intensieve band evenals met sensei Morioka, die vaak uit Londen overkwam.

De heer Jan van der Horst heeft met zijn judoschool in Utrecht vele nationale individuele titels en nationale teamtitels behaald en hij was de eerste leraar van Anton Geesink.

Als bondscoach leidde hij Willem Ruska naar zijn eerste wereldtitel en ook het Nederlands team is onder zijn leiding kampioen van Europa geworden.

In de vroege zestiger jaren van de vorig eeuw is sensei van der Horst docent geworden aan het CIOS te Sittard. Tal van leraren en coaches heeft hij daar opgeleid en in hoge mate geïnspireerd, waaronder ondergetekende.

De successen, die door de judoka die door mij werden begeleid, zijn behaald, zijn mede te danken aan de opleiding die hij mij heeft gegeven.

Op het CIOS in Sittard heeft hij de tijd en de ruimte gekregen om aan judo een speciale dimensie toe te voegen, namelijk de wetenschap. Sensei van der Horst heeft tot het eind van zijn leven wetenschap als hulpmiddel gebruikt om judo verder te ontwikkelen. Hij zag dat als een opdracht en die opdracht was gebaseerd op: alle potentiële krachten in jezelf optimaal tot ontwikkeling brengen. Sensei van der Horst heeft zijn hele leven al zijn potentiële krachten gericht op judo en hij heeft het judo daar een grote dienst mee bewezen.

De heer van der Horst was een overtuigd Kodokan stylist en gelukkig heb ik hem nog kunnen vertellen dat Kodokan judo niet langer meer in Nederland wordt geweerd, maar dat Kodokan judo zelfs enig terrein wint in Nederland, daar waar het in de gehele wereld als het enige judo wordt gezien, met uitzondering van Nederland.

Het Kodokan judo heeft hij het grootste deel van zijn leven, onvermoeibaar en met tomeloze energie, gebracht en op kracht van argumenten onderbouwd.

Daar de heer van de Horst zeer bescheiden, teruggetrokken en volgens de Zen Boeddhistische filosofie leefde, is zijn stem weinig gehoord en als hij werd overschreeuwd dan trok hij zich onmiddellijk terug op basis van zijn prachtig principe:

“De dingen die je niet ziet en die er onmiskenbaar toch zijn, zijn de belangrijkste dingen in het leven!”

In stilte en bescheidenheid is hij heengegaan en velen zullen geïnspireerd door hem op waardige wijze het Kodokan judo verbreiden.

Willem Visser.

More 5 posts in In Gedachte category
Recommended for you
Olympiër Denny Ebbers overleden

Denny Ebbers (41) is in de nacht van dinsdag op woensdag 22 juli 2015 overleden....

Vraag 2 gratis proeflessen aan om kennis te maken met Judo Ryu Ichidai Nijmegen!
Judo Ryu Ichidai Nijmegen is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN) onder aansluitnummer: D6HZ75F.